Pozvánka na schůzi valné hromady

Výkonný výbor SK Zápy svolává Valnou hromadu SK Zápy, která se bude konat dne 30.11.2016 od 19:00 hod v restauraci Na hřišti, na adrese SK Zápy 225.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

2. Volba orgánů valné hromady

3. Změna stanov společnosti

4. Diskuze, popř. návrhy k projednání

5. Závěr

 

Registrace účastníků valné hromady bude zahájena v 18:30 hod v místě konání valné hromady.

 

SK Zápy

Zdeněk Hrdlička - předseda výboru

 

vv